fbpx

GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR? FAYDALARI NELERDİR?

Dünya genelinde çeşitli sebeplerden dolayı kaynak sıkıntısı yaşanmaya başlamıştır. Kaynak sıkıntısından kaynaklı farklı sorunlar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Kaynak sıkıntısının önüne geçilmesinin, enerji tasarrufunun sağlanmasının ve bu esnada doğanın korunmasının farklı yolları vardır. Bu yollardan biri de “Geri Dönüşüm” olarak bilinir.

Geri Dönüşüm, insan faaliyetleri sonucunda kullanılamaz hale gelmiş ya da kullanım süresi dolmuş olan karton, metal, cam ve plastik gibi maddelerin yeniden kullanılabilmesi için kimyasal ya da fiziksel işlemlerle tekrar kullanılabilir bir hammaddeye dönüştürülmesi işlemine verilen isimdir. 

Geri dönüşümdeki amaç, aşırı kaynak kullanımının önüne geçmek, tekrar kullanılamaz atıklarla kullanılabilir atıkları ayrıştırmak ve atık çöp miktarını azaltmaktır. Geri dönüşümün amacından ve açıklamasından anlaşılabileceği üzere geri dönüşüm, son derece önemlidir. Bu yüzden bu konu ile ilgili değinilmesi gereken noktalar mevcuttur.

Bu yazımızda sizler için Geri Dönüşümün Öneminden ve Katkılarından bahsedeceğiz. Ayrıca Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır sorusuna cevap vereceğiz.

Geri Dönüşümün Önemi

Geri dönüşümde kâğıt, cam, plastik ve metal gibi maddeler kullanılmaktadır. Geri dönüşüm işlemi sayesinde bu maddeler tekrar hammadde olarak kullanılabilir hale gelir ve doğa korunmuş olur. Bu maddelerin tekrar kullanılabilir bir hale gelmesi doğayı koruduğu gibi aynı zamanda maddi olarak tasarruf etmemizi de sağlar. Bu maddi tasarruf sadece bireysel değildir. Geri dönüşüm ile ülke ekonomisine de katkı sağlanır. Şöyle ki, geri dönüşüm ile dışarıdan alınan hammadde miktarı düşer ve böylece hammaddeye ödenen döviz miktarı azalır.

İşlevini yitirmiş bir kâğıt, cam ya da plastiğin geri dönüşüm ile tekrar kullanılabilir bir hale gelmesiyle birlikte hava kirliliğinin, su kirliliğinin ve çevre kirliliğinin önüne geçilebilir. Aynı zamanda bu kirliliklerin giderilmesi için harcanan maliyetlerde düşüş yaşanır. Örneğin, 1 ton atık kağıtın geri dönüştürülmesi ile yaklaşık 7 – 8 ağaç kesilmekten kurtulur. 

Geri dönüşüm, bunlar gibi çeşitli nedenlerden dolayı oldukça önemlidir. Geri dönüşümün önlemlerini maddeler halinde şu şekilde de sıralayabiliriz:

 • Enerji tasarrufu sağlar.
 • Doğal kaynaklarının kullanılma oranını azaltır. 
 • Çöp miktarını azalttığı için çevre dostudur.
 • Ülke ekonomisine katkı sağlar.
 • Toprak kirliliğini azalttığı için toprak verimini artırır.
 • Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılabilmesini sağlar.
 • Sera gazı emisyonunun düşürülmesinde önemli rol oynar.

Geri Dönüşümün Katkıları

Geri dönüşümün oldukça önemli katkıları vardır. Daha iyi anlaşılabilmesi için geri dönüşümün katkılarını 2 ana başlık altında inceleyebiliriz;

1. Geri Dönüşümün Çevreye Katkıları:

 • Zararlı çöp atıkların doğaya atılmasının önüne geçer böylece insan sağlığı ve doğa korunur.
 • Hava, su ve toprak gibi çevre kirliliklerinin önüne geçilmesini sağlar.
 • Doğal kaynakların korunabilmesini sağlar.

2. Geri Dönüşümün Ekonomik Katkıları:

 • Enerji tasarrufu sağlar.
 • Hammadde tüketimini azaltır.
 • İthal edilmesi gereken maddelerin azalmasını sağlar. 

Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Geri dönüşümün uygulanmasında 4 adım bulunmaktadır. Bu adımlar şu şekildedir:

 • Kaynakta ayrı toplanması: Yeniden kullanılabilecek atıklar çöplerle karışmadan ayıklanır.
 • Sınıflama: Toplanan malzemeler metal, plastik, cam ve kâğıt gibi sınıflandırılır.
 • Değerlendirme: Sınıflandırılan atıklar, uygun işlemlerle geri dönüşüme tabi tutulur.
 • Ekonomiye kazandırma: Oluşan yeni ürünler yeniden kullanılma sunulur.

Bu yazımızda sizler için Geri Dönüşümün Öneminden ve Katkılarından bahsettik. Ayrıca Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır sorusuna cevap verdik. Goldstein Renewable olarak tüm hizmetlerimiz, bünyemizde bulunan ve alanında uzman / profesyonel ekip arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilir. Hizmetlerimizden faydalanmak ya da daha fazla bilgi sahibi olmak için sitemizi inceleyebilir veya iletişim kanallarımızdan birini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.Bir yanıt yazın